r.pr. Justyna Mrowiec

ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, a następnie odbyła aplikację sądową etatową. Po ukończeniu aplikacji sądowej pracowała w Sądzie Okręgowym w Radomiu jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym, a w 2006r. uzyskała wpis na listę radców prawnych i od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Prawną w Radomiu i świadczy usługi na rzecz osób fizycznych a także przedsiębiorców, w tym również na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji kulturalnych.Justyna Mrowiec jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach pod nr KL-R-356