Wynagrodzenie za określoną usługę jest określane indywidualnie i zależne od rodzaju i zakresu zleconej czynności prawnej .

Cena porady prawnej wynosi 150 zł za pierwszą godzinę. W sprawie skomplikowanej cena porady może ulec zmianie.
 
Koszt sporządzenia opinii prawnej uzależniony jest od czasu koniecznego do wydania opinii i stopnia skomplikowania sprawy.
 
Koszt prowadzenia spraw cywilnych i innych spraw wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych /Dz. U. z 2015/507 ze zm/ i wynosi w zależności od wartości przedmiotu sporu:
 
do 500 zł - 90 zł;
powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1800 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3600 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5400 zł;
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł -.10.800 zł;
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł;
powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł. 
 
Do cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

W przypadku prowadzenia spraw sądowych istnieje mozliwośc rozlożenia płatności wynagrodzenia na raty.