Kancelaria radcy prawnego Justyny Mrowiec zapewnienia kompleksową obsługę prawną oraz reprezentuje Klienta w sądzie a także przed organami egzekucyjnymi.

Kancelaria oferuje wsparcie dla swoich Klientów podparte dużym doświadczeniem prawniczym a także zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka.

Kancelaria obsługuje zarówno osoby indywidualn jak i przedsiębiorców.


Zakres usług obejmuje:

- sporząrzadzenie opinii prawnych,

- przygotowanie projektów umów,

- zastępstwo  procesowe Klienta w sądach w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

- prawo spadkowe: m.in. stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o unieważnienie testamentu, dział spadku i inne,

- prawo rzeczowe: zasiedzenie, uwłaszczenie, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, eksmisje, pozwy o wydanie rzeczy, przywrócenie naruszonego posiadania,

- zobowiązania - umowy, sprawy o zapłatę, przedawnienie roszczeń, sprawy sąsiedzkie, odszkodowania,

Prawo rodzinne - ustalenie kontaktów z dzieckiem, rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego małżonków, alimenty: ustanowienie, podwyższenie lub zniesienie alimentów, ustalenie ojcostwa.

Prawo gospodarcze - kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym dokonywanie wpisów w KRS, sporządzanie uchwał.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pozwy z zakresu prawa pracy w tym przywrócenie do pracy, zaległe wynagrodzenia, mobbing, odszkodowania, odowłania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach dot. emerytur i rent oraz zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych i innych. 

Prawo spółdzielcze i lokalowe – sporządzanie statutów i regulaminów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, sprawy dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, ochrona praw lokatorów, najem lokali od gmin i innych podmiotów, obsługa prawna dla spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria zajmuję się także windykacją należności, reprezentacją Klienta przed komornikiem sądowym oraz ustanawianiem hipotek na nieruchomości, uzgadnianiem treści księgi wieczystej, zakładaniem ksiąg wieczystych, ustanawianiem zastawów rejestrowych.